Omnihis B.V.  Telefoon: 0900-6664447 (0900-OMNIHIS)   |  mijn.Omnihis.nl | Teamviewer Apple of Windows

Gebruiksvriendelijk: hoe maken we dit concreet?

De nieuwe kernwaarden van Omnihis zijn gebruiksvriendelijk, regionaal sterk, digitaal veilig en vooruitstrevend. In een reeks artikelen lichten we ze nader toe. Deze keer is de beurt aan ‘gebruiksvriendelijk’. Wat bedoelen we er precies mee? Hoe geven we er invulling aan? En wat betekent dit voor jou als huisarts of praktijkmedewerker? 

Leestijd ± 3,5 minuut 

Gebruiksvriendelijkheid als kernwaarde klinkt veelbelovend. Maar op papier is het toch echt iets anders dan in de praktijk. Bij het nastreven en waarmaken van ‘gebruiksvriendelijk’ komt veel kijken. Omnihis wordt gezien als het meest gebruiksvriendelijke huisartsinformatiesysteem van Nederland. We doen er alles aan om deze reputatie in de toekomst te behouden.

Trends signaleren en vertalen naar gebruiksvriendelijkheid

Cruciaal in wat we doen is het monitoren en signaleren van trends en ontwikkelingen die gebruikerswensen beïnvloeden. Dit heeft namelijk direct gevolgen voor de vertaling naar de gebruiksvriendelijkheid van Omnihis Scipio en het HIS van de toekomst. Deze trends zijn onder andere:

  1. Huisartsenzorg wordt minder individueel en wordt steeds meer op het niveau van een zorghoek (vanuit regionaal denken) ingevuld. Dit vraagt om een nieuwe kijk op digitale huisartsenzorg en onze HIS-toepassingen.
  2. Anderhalvelijnszorg wint terrein, waardoor samenwerking tussen medisch-specialisten in het ziekenhuis en huisartsen toe zal nemen. Dit heeft ook gevolgen voor de gebruiksvriendelijkheid en inrichting van onze producten.
  3. Het huisartsen- en assistententekort stijgt. Hier spelen wij op in door voortdurend op zoek te gaan naar de ideale flexibiliteit in onze HIS’sen.
  4. Er ontstaan meer initiatieven waarin ‘de patiënt centraal staat’. De gebruikerswensen rondom het ontsluiten van dossiers, overdracht en agenda-afspraken maken veranderen.
  5. De wereld verandert elke dag. Corona en spoedzorg zijn momenteel hot topics. Een HIS moet snel op deze dynamiek kunnen inspringen.

Onze gebruikersvereniging in onze programmacommissie spreekt zich uit over de prioriteit van deze trends en ontwikkelingen. Zij voorzien ons, onder andere,  van input en advies vanuit onze gebruikers. Verderop lees je meer over de programmacommissie.

Ons antwoord: het HIS van de toekomst

Met de ontwikkeling van het HIS van de toekomst werken we aan antwoorden en oplossingen voor de toekomst, en dus automatisch ook aan gebruiksvriendelijkheid van onze producten. Het HIS van de toekomst draait naast Omnihis Scipio. Jan-Willem Hendriks, Productmanager: “We doseren aanpassingen en nieuwe toepassingen, zodat we stapje voor stapje het nieuwe HIS opbouwen. Hierin kunnen we onze gebruikers kennis laten maken met de aanpassingen en tegelijkertijd directe feedback ontvangen. In de basis houden we rekening met de trends en ontwikkelingen rondom het minder gebonden zijn aan een werkplek, werktijd en werkwijze. Ook het werken in regioverband en het toenemend tekort aan huisartsen en assistenten nemen we hierin mee. De Cloud zien we hier als een uitkomst. Voor het ontwerp halen we inspiratie uit moderne apps zoals bijvoorbeeld Picnic en Facebook, waarbij gebruikers intuïtief de software kunnen gebruiken. Hierbij houden we de verwachtingen van de diverse generaties huisartsen in het vizier, waarbij we beide enthousiast willen maken en houden.”

Gebruiksvriendelijkheid borgen

Gebruiksvriendelijkheid wordt geborgd door op een Scrum-manier te werken. Scrum is een flexibele werkwijze binnen organisaties om stapsgewijs projecten op te leveren. Het betekent dat we iedere keer opnieuw gebruikers meenemen in de ontwikkeling van onze producten. Niet dat we altijd alle gebruikerswensen doorvoeren, maar we houden er wel rekening mee. Een onderwerp als ‘huisartsentekort’ wordt met het oog op gebruiksgemak bijvoorbeeld getest met een vraag als: “Hoe zit het met de overdracht als een andere huisarts voor jou moet invallen?” of “Stel dat jij een aantal patiënten van een andere arts moet overnemen, snap jij dan wat je moet doen?” Met de feedback op dit soort vragen, maken we iedere keer stappen richting nóg gebruiksvriendelijker.

Programmacommissie

Naast deze projectmatige manier van werken met gebruikersgroepen, komt onze programmacommissie maandelijks bijeen om vanuit gebruikersperspectief de functionaliteit van de software te beoordelen en de visie op het vak te bespreken. Zo gaan gesprekken niet alleen productinhoudelijk de diepte in, maar delen onze huisartsen ook vanuit een breder perspectief inzichten en ideeën over de toekomst van digitale zorg.

Contact

Wil je meer weten over onze organisatie of meebouwen aan het HIS van de toekomst. Bel 0900-6664447 of mail naar info@omnihis.nl.

Omnihis, het his van de toekomst

Door LHV uitgeroepen als meest gebruiksvriendelijke HIS (HuisartsInformatieSysteem - Cijfer 9,2 onderzoek 2016)

Contactgegevens

Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik
0900-6664447 (0900-OMNIHIS)
sales@omnihis.nl

Copyright © 2019-2020   Sitemap