OmniHis B.V.  Telefoon: 0900-6664447 (0900-OMNIHIS)   |  mijn.OmniHis.nl
  • Home
  • Nieuws
  • OmniHis als eerste HIS aan de slag met de nieuwe LSP Ketenzorg!

OmniHis als eerste HIS aan de slag met de nieuwe LSP Ketenzorg!

OmniHis kan met trots mededelen dat wij zijn geaccepteerd voor de nieuwste versie van LSP Ketenzorg 1.0.2 en daarmee het eerste HIS zijn wat deze mijlpaal heeft bereikt!

Alternatief OZIS
Zoals eerder gecommuniceerd is LSP Ketenzorg een alternatief voor OZIS Ketenzorg. Het huidige systeem voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners die betrokken zijn bij de ketenzorg aan patiënten, wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer ondersteund.
VZVZ biedt de zorggroepen met LSP Ketenzorg een systeem aan dat de continuïteit van gegevensuitwisseling ook in de toekomst waarborgt. Dankzij de flexibele bouwstenensystematiek achter LSP Ketenzorg zullen nieuw te ontwikkelen functionaliteiten op termijn aanzienlijk sneller kunnen worden geïmplementeerd. Een belangrijk winstpunt voor leveranciers, zorggroepen, betrokken zorgverleners en vooral patiënten met een chronische aandoening.

De meeste HIS- en KIS-leveranciers hebben hiervoor een overeenkomst getekend waarbij Zorgverzekeraars Nederland de komende drie jaar een tegemoetkoming beschikbaar stelt in de vorm van structurele onderhoudskosten voor huisartspraktijken die zich aansluiten op de LSP Ketenzorgomgeving. Deze leveranciers van huisartsinformatiesystemen (HIS) en ketenzorginformatiesystemen (KIS) werken op dit moment nog hard aan het inbouwen van de LSP Ketenzorgmodule in hun applicaties.

Klaar voor de uitrol
Wij zijn al klaar. OmniHis heeft zich als eerste het kwalificatieproces bij Nictiz afgerond én het acceptatieproces bij VZVZ. Hiermee voldoen wij aan alle specificaties om met LSP Ketenzorg in productie te gaan! We kunnen daarmee beginnen met de uitrol in de praktijk. Met deze overstap zal de gegevensuitwisseling binnen ketenzorg klaar zijn voor de toekomst en voldoen aan de informatiebouwstenen.

Deelname aan koploperfase
OmniHis neemt bewust deel aan de pilot en de koplopergroep. Meedoen is immers belangrijk, Wij vinden deze ontwikkelingen heel belangrijk. Het is in het belang van àlle betrokkenen. Daarbij willen wij tijdig een alternatief voor OZIS Ketenzorg aanbieden. Zo hebben we de bouwstenensystematiek achter LSP Ketenzorg binnen enkele pilots in 2018 tot tevredenheid beproefd. Aansluitend op de pilots startte in 2019 de koploperfase met de eerste regio’s: West-Friesland en Ridderkerk.

Gebruikmaken van LSP ketenzorg?
Inmiddels melden zich meer regio’s aan om deel te nemen aan de koploperfase, waarin zorggroepen intensieve ondersteuning krijgen van VZVZ bij de implementatie en ingebruikname van LSP Ketenzorg. VZVZ keert ook de tegemoetkomingen uit, die ZN beschikbaar stelt aan huisartsenpraktijken die met hun HIS aansluiten op LSP Ketenzorg.

Geïnteresseerd in LSP Ketenzorg? laat het ons weten.

Meer over dit onderwerp op de website van VzVz

OmniHis, van voor en door huiartsen

Door LHV uitgeroepen als meest gebruiksvriendelijke HIS (HuisartsInformatieSysteem - Cijfer 9,2 onderzoek 2016)

Contactgegevens

Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik
0900-6664447 (0900-OMNIHIS)
info@omnihis.nl

Copyright © 2019