OmniHis B.V.  Telefoon: 0900-6664447 (0900-OMNIHIS)   |  mijn.OmniHis.nl
LSP Connector

LSP Landelijk SchakelPunt

Middels een aansluiting op het LSP (Landelijk Schakel Punt) is het mogelijk om gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners. De uitwisseling komt alleen tot stand mits een patiënt hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (Opt-IN). Alle handelingen binnen het LSP worden geregistreerd en zijn inzichtelijk voor de betreffende patiënt.

Wat is LSP?

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit ‘netwerk’ om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen - 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het Landelijk Schakelpunt is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. De gegevens van patiënten blijven gewoon staan in de systemen van hun zorgverleners: de huisarts en de apotheek.

Het Landelijk Schakelpunt bevat alleen een verwijsindex met burgerservicenummers (BSN’s). Op basis van het BSN kan de zorgverlener de medische gegevens van zijn patiënt bij andere zorgverleners inzien. Maar die gegevens zijn alleen beschikbaar als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. En de zorgverlener mag ze alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.

Het fundament onder VZVZ en het Landelijk Schakelpunt: betrouwbare gegevensuitwisseling voor goede, veilige en snelle zorgverlening.

Om gebruik te maken van het LSP dient een huisarts in bezit te zijn van drie dingen:
1) Een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ)
2) Een Goed Beheerd Zorgnetwerk (GZN)
3) UZI-middelen

Het Landelijk Schakelpunt bestaat sinds 2012 en wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). VZVZ is hiervoor opgericht door twintig partijen uit het zorgveld; zij vormen de governance van de vereniging. Alle betrokkenen bij het zorgproces in Nederland zijn daarin vertegenwoordigd: koepelorganisaties van eerste-, tweede- en derdelijnszorgaanbieders, regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s), ICT-dienstverleners en natuurlijk patiënten.

LSP

Koploper in LSP-overdrachtsdossier

Gekwalificeerd voor het LSP

Wederom is OmniHisScipio gekwalificeerd voor de meest recente versie van de specificaties voor de uitwisseling via het LSP.


OmniHis LSP connector

Al vanaf het begin in 2006 ondersteunt OmniHisScipio het gebruik van de UZI-pas en is het aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Momenteel wordt gewerkt aan de PoC, die dossieroverdracht mogelijk maakt. Verder neemt OmniHis deel aan diverse projecten bij VzVz. Recentelijk als eerste gecertificeerd voor LSP ketenzorg.  Deze connectie zal OZIS-ketenzorg gaan vervangen. 

Onze mogelijkheden

LSP OptIn
LSP Ketenzorg (Lees meer over ketenzorg)
LSP Dossieroverdracht (Lees meer over deze PoC)

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie en de tarieven kunt u contact opnemen met de servicedesk op tel.nr. 0900 – 6664447 (8.00-17.30 uur) of via servicedesk@omnihis.nl.

Direct LSP aanvragen?

Klik op de knop hierboven en vul het meldingsformulier in.
OmniHis, van voor en door huiartsen

Door LHV uitgeroepen als meest gebruiksvriendelijke HIS (HuisartsInformatieSysteem - Cijfer 9,2 onderzoek 2016)

Contactgegevens

Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik
0900-6664447 (0900-OMNIHIS)
info@omnihis.nl

Copyright © 2019