Omnihis B.V.  Telefoon: 0900-6664447 (0900-OMNIHIS)   |  mijn.Omnihis.nl | Teamviewer Apple of Windows

‘De coöperatie‘ en de ‘Gebruikersvereniging Omnihis’

Naast de gebruikersvereniging Omnihis is de huisartsen gebruikerscoöperatie Omnihis BA actief. De gebruikersvereniging houdt zich bezig met de functionaliteit van de in de praktijk gebruikte software. De coöperatie is de vereniging die toeziet op het reilen en zeilen van de werkmaatschappij Omnihis BV.


Dat onze coöperatie volledig (100%) eigenaar is van ons softwarepakket, maakt de coöperatieve vereniging voor ons de beste rechtspersoon.

Gebruiksgemak centraal

Wij zijn en blijven het meest gebruikersvriendelijke HIS van Nederland.

ALV

De coöperatie houdt (ten minste) twee maal per jaar voor de leden een ALV, het hoogste orgaan van de vereniging. In de najaarsvergadering worden de plannen bekend gemaakt voor het komende jaar. In de voorjaarsvergadering wordt verantwoording afgelegd van het afgelopen jaar.

Doel

De coöperatie heeft het doel de belangen te behartigen van haar leden op het gebied van praktijkautomatisering. Hiertoe heeft de vereniging de volledige deelneming in Omnihis B.V., de werkmaatschapij die Omnihis ‘Scipio’ exploiteert. De leden van de coöperatie dragen, door zelf mede eigenaar van het bedrijf te zijn, bij aan de borging van de onafhankelijkheid van de producent van Omnihis (onafhankelijkheid van op winst op onderneming nastrevende derden). Praktijk uitoefenende huisartsen die een gebruikersovereenkomst hebben met Omnihis B.V. kunnen lid zijn van de coöperatie.

100% Eigendom

Wij hebben een organisatiestructuur waarbij onze coöperatie 100 procent eigenaar is van onze werkmaatschappij en dus van de ontwikkeling en ondersteuning van het softwarepakket. Volgens een driepartijenovereenkomst (zie hieronder) is de holding eigenaar van onze software en hebben onze gebruikers te allen tijde het recht om het pakket te blijven gebruiken, wat de toekomst ons ook brengt. Bovendien hebben zij via de programmacommissie direct invloed op de ontwikkeling van het pakket. Met als gevolg dat wij het meest gebruikersvriendelijke HIS van Nederland zijn en blijven.

Uniek voor Huisartsen in NL

Organisatiestructuur

De constructie waarbij gebruikers van software door middel van twee lidmaatschappen van verenigingen invloed kunnen hebben op de door hen gebruikte software, is uniek in Nederland. De Huisartsen gebruikerscoöperatie Omnihis B.A. (hierna de “Coöperatie”) is het hoogste orgaan in onze organisatie. Er is voor deze coöperatie structuur gekozen omdat hiermee wij kunnen waarborgen dat de belangen van onze leden centraal staan.

Holding Omnihis

bestuur

De coöperatie heeft een bestuur dat tevens het bestuur vormt van Omnihis holding B.V.. De bestuurders van de Holding maken tevens deel uit van de directie van de werkmaatschappij.

Werkmaatschapij

Omnihis B.V.

De werkmaatschapij (Omnihis B.V.) is opgericht door huisartsen en deze huisartsen zijn nauw betrokken bij onze producten en diensten. Vanuit hun praktijkervaring ontwikkelen wij software voor huisartsenpraktijken. Onze software is erop gericht de werkprocessen binnen de huisartsenpraktijk zo soepel en secure mogelijk te laten verlopen. De software van Omnihis wordt dagelijks gebruikt door meer dan duizend huisartsen, hun assistentes en praktijkondersteuners in heel Nederland. De werkmaatschappij Omnihis B.V. staat onder de dagelijkse leiding van een bestuurder en directeur Mr P. Smithjes.

Coöperatie Omnihis

vereniging van eigenaren

De Coöperatie vereniging is te duiden als de vereniging van eigenaren. Onze coöperatie heeft als eigenaar, in grote lijnen invloed op het bedrijf en het ontwikkelprogramma. Voor de details werken wij met een maandelijkse programmacommissie die bestaat uit leden van onze gebruikersvereniging.

Meer informatie over de coöperatie leest u in de statuten

Gebruikersvereniging

Programmacommissie

De Gebruikersvereniging is de vereniging die zich inhoudelijk, vanuit het gebruikersperspectief, bezig houdt met de functionaliteit van de software. De Gebruikersvereniging stimuleert de informatisering, communicatie en automatisering van de huisartspraktijken en draagt aldus bij aan de kwaliteit van de huisartsen-geneeskunde. Dit doet de gebruikersvereniging doordat leden actief verbeterende en vernieuwende ideeën inbrengen over de functionaliteit van de programmatuur.

Meer informatie over de gebruikersvereniging in de statuten

Je eigen Huisartsensoftware

Lijkt het u ook interessant om een stukje van Omnihis in bezit te hebben en actief bij te dragen aan huisartsensoftware? Dit kan op twee manieren: door lid te worden van onze vereniging van eigenaren: onze coöperatie; door lid te worden van onze gebruikersvereniging, welke zich vanuit gebruikersperspectief meer inhoudelijk bezighoudt met de functionaliteit van onze software.

Omnihis lid zijn is meedoen!

Enkele voordelen van onze coöperatie

Als gebruiker van Omnihis Scipio heeft u de mogelijkheid om lid te worden van de coöperatievereniging. Het Omnihis-lidmaatschap kent collectieve en individuele voordelen. Hieronder enkele individuele voordelen op een rij.

 • U bent mede-eigenaar van de zelfstandige organisatie Omnihis B.V.. Het belang van de huisarts staat centraal;

 • U kunt via de ALV (algemene ledenvergadering) invloed uitoefenen op de koers van de werkmaatschapij Omnihis B.V. De ALV van de coöperatie vindt 2x per jaar plaats (juni en november);

 • U heeft toegang tot inspirerende masterclasses en de kennis en ervaringen van collega’s;
 • Ondersteuning van de servicedesk en enthousiaste collegae die zorgen dat het HIS blijft aansluiten op de huisartspraktijk;
 • Via het (leden)portaal krijgt u ondermeer toegang tot downloads, tutorials, de discussielijst, evenementen, etc.;
 • en meer

Enkele voordelen van onze gebruikersvereniging

 • U kunt via de ALV (algemene ledenvergadering) invloed uitoefenen op het ontwikkelprogramma van Omnihis Scipio. De algemene ledenvergadering vindt 2x per jaar plaats (maart en november). Naast huisartsen mogen en kunnen ook de assistenten lidworden van de gebruikersvereniging;

 • U kunt deelnemen aan de programmacommissie en/of uw wensen ten aanzien van de fuctionaliteiten indienen;
 • U heeft toegang tot inspirerende masterclasses en de kennis en ervaringen van collega’s;
 • Ondersteuning van de servicedesk en enthousiaste collegae die zorgen dat het HIS blijft aansluiten op de huisartspraktijk;
 • Via het (leden)portaal krijgt u ondermeer toegang tot downloads, tutorials, de discussielijst, evenementen, etc.;
 • 3x per jaar het blad SynthesHis;
 • Korting op het jaarlijkse geaccrediteerde NedHIS congres;
 • en meer

Ook een HIS bezitten?

 Wordt dan mede-eigenaar van Omnihis Scipio en stap over naar Omnihis, het meest gebruiksvriendelijke HIS van Nederland.

Omnihis, het his van de toekomst

Door LHV uitgeroepen als meest gebruiksvriendelijke HIS (HuisartsInformatieSysteem - Cijfer 9,2 onderzoek 2016)

Contactgegevens

Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik
0900-6664447 (0900-OMNIHIS)
sales@omnihis.nl

Copyright © 2019-2020   Sitemap