OmniHis B.V.  Telefoon: 0900-6664447 (0900-OMNIHIS)   |  mijn.OmniHis.nl

Wijziging pneumokokkenvaccinatie, voorrang voor 70+

De vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken die dit najaar van start zou gaan is gewijzigd. Anders dan initieel gepland was, om iedereen die 60, 65, 70 en 75 jaar zou worden, uit te nodigen voor de pneumokokkenvaccinatie, heeft de gezondheidsraad nu geadviseerd te beginnen met de mensen van 73 tot en met 79 jaar. Deze 70 plussers hebben zowel bij ziekte door pneumokokkeninfectie als bij een coronabesmetting een hoger risico op een ernstig verloop daarvan en krijgen derhalve voorrang.

Pneumokokkenvaccinatie

Omdat in de te vaccineren groep de mensen met de hoogste leeftijden het meest kwetsbaar zijn, adviseert de raad anders dan 2 jaar geleden, nu 73 tot en met 79-jarigen als eerste vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken. De beschikbare doses vaccin en uitvoeringsaspecten bepalen welke leeftijdsgroepen precies met voorrang vaccinatie aangeboden kan worden. We beginnen dus bij de oudsten. Met het vaccinatieprogramma zou het aantal longontstekingen, gevallen van hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en voortijdige sterfte kunnen verminderen.

De raad vindt het verder aannemelijk dat mensen die longschade hebben opgelopen door Covid-19 bevattelijker zijn voor een pneumokokkeninfectie. Deze groep moet dus voortaan een medische indicatie krijgen voor de vaccinatie tegen pneumokokken, zo luidt het advies.

Gebruikers van OmniHisScipio kunnen met de release 4.6 voor deze doelgroep gebruikmaken van de nieuwe preventiemodule zodat zij eenvoudig via het HIS de patiënten kunnen selecteren en uitnodigen.

Informatie van het RIVM:

In het licht van de  COVID-19 pandemie heeft de Gezondheidsraad in april 2020 op verzoek van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekeken of her-prioritering van de doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie noodzakelijk is.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat patiënten met COVID-19 opvallend vaak ook nog een infectie door pneumokokken erbij krijgen. Wel hebben mensen van 73 jaar en ouder zowel een grotere kans op een ernstig beloop bij een pneumokokkeninfectie als bij COVID-19. De Gezondheidsraad geeft om die reden aan dat mensen van 73 tot en met 79 jaar het meest kwetsbaar zijn. Door deze mensen vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden, wordt een deel van de meest kwetsbare mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad op 20 april 2020 om dit jaar met voorrang een pneumokokkenvaccinatie te geven aan ouderen tussen de 73 en 79 jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccin en uitvoeringsaspecten. Mochten er onvoldoende vaccins beschikbaar zijn, dan adviseert de commissie eerst de groep 75 tot en met 79-jarigen te vaccineren. Deze pneumokokkenprik beschermt niet tegen COVID-19.

Er bestaat al jaren een pneumokokkenvaccinatie voor medische risicogroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met sikkelcelziekte en asplenie. De Gezondheidsraad adviseert om mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen voorlopig ook te kenmerken als medische risicogroep.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 april 2020 een positief advies uitgebracht. Hij heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat, gezien de beschikbare hoeveelheid vaccins, vanaf najaar 2020 alle volwassenen van 73 tot en met 79 jaar uitgenodigd worden voor een pneumokokkenvaccinatie. Ook het advies van de Gezondheidsraad om mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 voorlopig toe te voegen aan de groepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie, neemt de staatssecretaris over.

Bron: RIVM

OmniHis, van voor en door huiartsen

Door LHV uitgeroepen als meest gebruiksvriendelijke HIS (HuisartsInformatieSysteem - Cijfer 9,2 onderzoek 2016)

Contactgegevens

Kosterijland 70
3981 AJ Bunnik
0900-6664447 (0900-OMNIHIS)
info@omnihis.nl

Copyright © 2019-2020   Sitemap